Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗ ....

θα μπορούσε να λεγόταν σήμερα, οι απορίες που είχε διατυπώσει στον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο ένας από τους πιο γνωστούς Γάλλους Φιλλέληνες ιστορικούς 170 χρόνια πριν. Όπως αναφέρει ο Σπυρίδωνας Ζαμπέλιος ο Γάλλος δεν είχε και άδικο.!!!
Ξεφύλλισε τα βυζαντινά χρονικά, έψαξε κείμενα και μαρτυρίες που εραυνούσαν την στιγμή καιτά την οποία ο Μεσαιωνικός με το Αρχαιό ελληνικό εθνισμό θα συνταυτιζόνταν , αλλά καμμία απάντηση. Ο Ελληνισμός τους μεσαίωνα άφαντος.
Ας δούμε τις απορίες του :

«Κύριοι, απαντήστε μας στην ερώτηση, με ποιο δικαίωμα καμαρώνετε για την εθνική αυτή ονομασία; Ήρθε ό και­ρός της κρίσης.
Ποιοι είστε σεις;
Ποιοι είναι οι πατέρες σας;
Ποια είναι ή αληθινή γη της γενιάς σας;
Από πού έρχεστε τώρα; Καί τί ζητάτε;
Ονομάζεστε "Έλληνες! Εύγε! Η κενοδοξία των όχλων, όμως, δεν παραχωρεί δικαιώματα, η ανάκριση αποκαθήλωσε πολ­λά στέμματα ψευδογενών.

Τι σχέση έχουν οι "Έλληνες με εσάς; Οι σκιές κάθε Θεμιστοκλή και κάθε Κίμωνα, τον οποίου την μαρτυρία επικαλείστε, δεν έχουν μέχρι τώρα πιστοποιήσει, για σας απολύτως τίποτα. Δεν καλούνταν Ρωμαίοι οι πατέρες σας και δεν καλείται ρωμαϊκός ακόμα ό λαός σας και ρωμαϊκή ή χυδαία γλώσσα σας;

Ελλάς, άλλωστε, σημαίνει πολυθεΐα, φιλοσοφία, αριστοτεχνία, σημαίνει γλώσσα Θεών, σημαίνει λαμπρός πολιτισμός. Κι εσείς τι έχετε από αυτά; Μήπως, άραγε, την θρησκεία; Και πού βρίσκονται τα είδωλα σας; Πού είναι τα αγάλματα της Αθηνάς και τού Απόλ­λωνα; ΄Η μήπως έχετε την γλώσσα; Αλίμονο! Έσεϊς οι ίδιοι καταδι­κάζετε ως ανάξια και βάρβαρη και νόθα την πατροπαράδοτη αυτή γλώσσα σας! Μήπως έχετε τα έθιμα, τα ήθη, την παιδεία, τούς θε­σμούς, την ενδυμασία; Αλίμονο! "Όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί προ πολλού.

Προς Θεού λοιπόν, τι πατρογονικό σας απομένει; Τι αρχαιότροπο διατηρείτε; Τι είναι εκείνο πού συνδέει την σημερινή σας κατά­σταση με την ανάμνηση των επίδοξων προγόνων σας; Σε ποια του­λάχιστον αδιάλειπτη παράδοση, παράδοση αξιόπιστη και βέβαιη και προφανή, στηρίζετε την ταυτότητα τού γένους σας, την νομιμό­τητα της εθνότητας σας, τον επίσημο χαρακτήρα της θρυλούμενης καταγωγής σας;

"Έχουμε, λέτε, την ενδόμυχη συναίσθηση, έχουμε υπέρ μας αδιά­σειστες πεποιθήσεις. Δυστυχώς οι πεποιθήσεις τού κοσμάκη δεν υπολογίζονται, αν ή επιστήμη δεν τις ελέγξει, δεν τις επεξεργαστεί και δεν τις επικυρώσει. "Έχουμε, ξαναλέτε, τούς αγώνες μας, τ' ανδραγαθήματα μας! Αλλά μήπως δέν ανδραγαθήσανε στις μέρες μας κι άλλοι λαοί, όχι ελληνικοί, οι Ινδοί ή ακόμα κι αυτοί οι Τούρκοι; Η ανδραγαθία δεν είναι γνώρισμα και δείγμα μονάχα τού ελληνισμού!

Αρκετά λοιπόν, κύριοι, τα κομπαστικά σας επιφω­νήματα! Καιρός για έρευνα. Φέρτε λοιπόν, προσκομίστε τις μαρτυ­ρίες σας, προτείνετε τις λογικές αποδείξεις σας, τα δικαιώματα σας! Και αποδείξετε μας ή με τήν γραπτή ιστορία ή με παραδόσεις αξιόπιστες και πειστικές τούς κρίκους, οι όποιοι συνδέουν την πα­ρούσα σας ύπαρξη με κάποια προηγούμενη πολιτική ύπαρξη, ή πάψετε πια να σφετερίζεστε εθνότητα, ιστορία, ευγένεια, αρετές αλλότριες, πού εξ αίτιας τους ονειροπολείτε σαν χάσκες κάποια εθνική και ιστορική αποκατάσταση!»


Οι απαντήσεις στις απορίες του Γάλλου Φιλλέληνα -αλλά και των Ελλήνων εθνομηδενιστών - δόθηκαν από τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο μέσω του βιβλίου του "ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΟΣ, Από Η' άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.".

Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε επιτέλους στην δημοτική από την αρχαίζουσα καθερεύουσα το 2007 από τον Γιώργο Λιλικάκη και εκδόθηκε από τις "εκδόσεις Γεωργιάδη" με τον τίτλο "ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ".

ο μυριοβίβλος έχει on-line την Προθεωρία του βιβλίου στην αρχική της μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: