Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Του Υποστρατήγου ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ – www.Apodimos.com

Το Apodimos.com πιστεύει ότι τώρα που πλέον ίσως έχει περάσει ο άμεσος κίνδυνος για ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσόγειου και αναλογιζόμενοι τα προβλήματα του Λιβάνου όσον αφορά την μετανάστευση και λαθρομετανάσευση διαφόρων ομάδων του πληθυσμού της, μας έβαλε να σκεφθούμε σοβαρά τα δικά μας προβλήματα που εντοπίζουμε από τους μετανάστες και τους λαθρομετανάστες που διαβούν στην Ελλάδα. Έχοντας δε υπ όψη μας ότι οι πιο πάνω μετανάστες και τους λαθρομετανάστες στην πλειοψηφία τους προέρχονται από λιμοκτονούσες χώρες του Βαλκανικού χώρου και οι χώρες αυτές έχουν αλυτρωτικές διεκδικήσεις και εδαφικές βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας. Η παρουσία των πιο πάνω σε μεγάλο αριθμό δημιουργεί κίνδυνο αλλοίωσης του εθνολογικού και δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας μας, με τη δημιουργία αλβανικής, μουσουλμανικής ή άλλης εθνολογικής ή θρησκευτικής μειονότητας.

Το Portal μας πάντα ενδιαφέρεται για την σωστή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των επισκεπτών και των πολυπληθών αναγνωστών του επιλέγοντας για την ενημέρωση των Ελλήνων ή των αδελφών μας αποδήμων θέματα τα οποία αφ’ ενός μεν να είναι αρχειακά αφ’ ετέρου να είναι έγκυρα. Οι πηγές των άρθρων του είναι προσεγμένες και όσον αφορά τα εθνικά θέματα συνεργάζεται με την Εταιρεία Στρατιωτικών Μελετών η οποία αποτελείται από απόστρατους επιτελείς όλων των Όπλων και Σωμάτων που έχουν διαπρέψει στον χώρο της Εθνικής Άμυνας ή στον χώρο του Υπ. Δημοσίας Τάξεως ή είναι διαπρεπή μέλη της .

Στην σημερινή παρουσίαση μας επιλέξαμε ένα άρθρο που αφορά Εθνικά Θέματα και την Εθνική Στρατηγική που είναι γραμμένο και δημοσιευμένο και στο περιοδικό της elesme.gr από τον Υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ ε.α. Π. ΛΑΓΓΑΡΗ Πρώην Υποδιευθυντή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ και σας το παρουσιάζουμε .

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Σε όλους είναι γνωστό, ότι η μετανάστευση λαών και ομάδων πληθυσμού, ανέκαθεν αποτελούσε ένα ιστορικό και κοινωνιολογικό φαινόμενο εκτεταμένο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας. Μια μορφή της μετανάστευσης μπορεί να θεωρηθεί και η λαθρομετανάστευση η οποία ενέχει μέσα της το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με τις χώρες υποδοχής, στην ουσία δε εμφανίζεται εκεί όπου οι χώρες υποδομής μεταναστών δεν έχουν άλλα περιθώρια δυνατοτήτων τους να δεχθούν άλλους μετανάστες στο εσωτερικό τους.

Το μεταναστευτικό πρόβλημα για την Ελλάδα άρχισε να οξύνεται την 10ετία του '90, όταν αυτό έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην ΝΑ Ευρώπη, αλλά και των συγκρούσεων στη Μ.Ανατολή, ιδία όσον αφορά την λαθρομετανάστευση, καθόσον η χώρα μας μετετράπη, από χώρα διελεύσεως και σε χώρα μόνιμης εγκατάστασης και διαμονής λαθρομεταναστών-οικονομικών προσφύγων. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε τα μέγιστα η μαζική είσοδος λαθρομεταναστών, αρχικά από την Αλβανία μετά το 1991 περίπου, με την κατάρρευση του καθεστώτος του Αλία, και στη συνέχεια από τα όμορα Βαλκανικά κράτη, εξ αιτίας των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και αναταράξεων που έλαβαν χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων κατά τη χρονική αυτή περίοδο.

Στις αρχές του 1998 οι νόμιμοι μετανάστες στη χώρα μας αριθμούσαν περί τους 200.000 και οι λαθρομετανάστες, πάνω από 800.000 κατ΄εκτίμηση. Σήμερα, μετά την εφαρμογή των διαδικασιών υποδοχής-καταγραφής και χορήγησης πράσινης κάρτας, περίπου 375.000 θα πρέπει να θεωρούνται πλέον νόμιμοι, ή υπό νομιμοποίηση και κατά συνέπεια ο εκτιμώμενος αριθμός λαθρομεταναστών θα πρέπει να κυμαίνεται περίπου σε 500-600.000 και των νομίμων και υπό νομιμοποίηση περί τις 600.000.

Επισημαίνεται δε ότι ο κύριος όγκος των λαθρομεταναστών από πλευράς χωροταξικής κατανομής συγκεντρώνεται στην περιοχή της πρωτευούσης, δημιουργώντας μάλιστα εθνικές παροικίες. Ιδιαίτερα οι Αλβανοί (το ήμισυ των λαθρομεταναστών στη χώρα μας) βρίσκονται παντού, όχι μόνο στην Αθήνα, από βορείων συνόρων μέχρι την Κρήτη.

Η γενική μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας μέχρι του 1998 υπήρξε σαφώς περιοριστική, αναφορικά δε με τη λαθρομετανάστευση στηρίχθηκε κυρίως στη λήψη απαγορευτικών μέτρων ελέγχου συνόρων και εσωτερικού αποσκοπώντας κατά το δυνατόν στον περιορισμό της με ελάχιστα αποτελέσματα.

Η πολιτική αυτή κατά τα τελευταία χρόνια, έλαβε κατ΄ανάγκην ελαστική μορφή, αφού έλαβε υπόψιν της τα πραγματικά δεδομένα, το συμφέρον της χώρας, αλλά και τις σύγχρονες τάσεις που αναπτύσσονται στους κόλπους της ΕΕ για το όλο μεταναστευτικό πρόβλημα.

Έτσι με την κατά καιρούς θέσπιση και εφαρμογή των Νόμων 2910/2001, 3013/2002 και τον πρόσφατο 3386 της 23-8-2005, επιχειρήθηκε μεταξύ των άλλων, η νομιμοποίηση των εν Ελλάδι διαβιοιύντων αλλοδαπών λαθρομεταναστών. Επιπλέον δε, ιδιαίτερα με τον τελευταίο νόμο, θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά ρυθμίσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, ενέργειες οι οποίες σηματοδότησαν την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, μιας πολιτικής τελείως διαφορετικής από αυτή που ίσχυε στο παρελθόν.

Έχουμε τη γνώμη ότι οι νέες ρυθμίσεις που εκφράζουν την νέα μεταναστευτική πολιτική της χώρας περιέχουν κατά βάση χαλαρούς και ήπιους κανόνες δικαίου, οι οποίοι διευκολύνουν συλλήβδην, εύκολα, ανώδυνα και αδιακρίτως, με συνοπτικές διαδικασίες, την νομιμοποίηση και τη μόνιμη εγκατάσταση μεγάλου ποσοστού αλλοδαπών στην Ελλάδα, που περιλαμβάνουν και την απασχόληση και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, με τις οικογένειές τους μαζί, (των μουσουλμάνων είναι πολυμελείς), οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ελληνική συνείδηση, ούτε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, πολλοί δε από αυτούς μπορεί να είναι κακοποιοί, ή να σκέπτονται ανθελληνικά και είναι δυνατόν να δράσουν και αντεθνικά (π.χ. Αλβανοί, Τούρκοι και λοιποί μουσουλμάνοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί κ.λ.π.), όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν.

Αρκεί η υπενθύμιση των περιπτώσεων, νομιμοποίησης και δράσης που προκάλεσαν σάλο, των Ρώσων «μαφιόζων» Σολόκικ, Ταταρένκο και του Αλβανού «αρχιμαφιόζου» και πράκτορα του Σαλί Μπερίσα και του UCK Βέμπι Αλιμπουτσάϊ, την δράση της Ρωσικής, Αλβανικής, Βουλγαρικής και τώρα Κινεζικής μαφίας κ.λ.π.

Είναι γεγονός αναντίρρητο, ότι μετά τη μαζική εισβολή των οικονομικών προσφύγων στη δεκαετία του 1990, αλλά και την συνεχιζόμενη είσοδό τους σε ραγδαία μορφή, κυρίως από τις γειτονικές μας χώρες, η Ελλάδα έφτασε να έχει τουλάχιστον 1.500.000 αλλοδαπούς εν γένει, νόμιμους και παράνομους δηλαδή πάνω από το 10% του πληθυσμού της. Από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό εργάστηκε σκληρά και ρίζωσε στη χώρα μας και τα παιδιά τους φοιτούν στα ελληνικά σχολεία και πολλά από αυτά φοιτούν στα ΑΕΙ κάτι ανάλογο που επισυνέβη με τις δικές μας δεύτερες και τρίτες γενιές των Ελληνοαμερικανών, Ελληνοαυστραλών. Έτσι έχουμε τους Σερβοέλληνες, Αλβανοέλληνες, Βουλγαροέλληνες κ.ο.κ.

Όμως κατά κοινή διαπίστωση, υπάρχει πρόβλημα αφομοίωσης από τις ντόπιες κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ξένων πληθυσμών, κυρίως των τριτοκοσμικών. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου οι ενυπάρχουσες κοινωνικές υποδομές δεν αντέχουν άλλο την απορρόφηση της συνεχώς ογκούμενης πολυεθνικής κοινότητας των αλλοδαπών, με συνέπεια να μη μπορεί να τους απορροφήσει και η αγορά εργασίας, για νόμιμη απασχόληση και εξασφάλιση των προς το ζην αναγκαίων πολύ δε περισσότερο είναι δυσχερής, αν όχι αδύνατη η αφομοίωσή της πανσπερμίας αυτής των αλλοδαπών από απόψεως πολιτισμικής (εθνολογικής, θρησκευτικής, ηθών και εθίμων κ.λ.π.).

Το θέμα απέκτησε μεγάλη σημασία και επανήλθε με ιδιαίτερη ένταση μετά τα τρομοκρατικά κτυπήματα του περασμένου Ιουλίου (2005) στο Λονδίνο από γηγενείς μουσουλμάνους, όταν οι πάντες και όχι μόνον οι Βρετανοί, άρχισαν να διερωτώνται, πως άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα αυτή μπορούν να μισούν σε τέτοιο βαθμό γενέτειρά τους. Ιδιαίτερα δε για τη χώρα μας, το θέμα αυτό (νομιμοποίηση - κοινωνική ένταξη μεταναστών πάσης φυλής, εθνικότητας και θρησκεύματος) το επαναφέρουν στην επικαιρότητα και θα το συντηρούν διαρκώς, πλέον, οι προ 4μήνου προκλητικές ανθελληνικές δηλώσεις του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών Νίκολας Μπερνς, ότι δηλαδή υπάρχει στην Ελλάδα Αλβανική, Τουρκική και Μακεδονική μειονότητα και εγκαλεί τη χώρα μας για καταπίεση των μειονοτήτων αυτών, όπως και των τσιγγάνων.

Το θέμα είναι σοβαρό και δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά να τελούμε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί οι δηλώσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Μήπως κατά τους πέραν του Ατλαντικού ισχυρούς της γης, δεν έχει ολοκληρωθεί η «Βαλκανοποίηση των Βαλκανίων» ;

Είναι σφόδρα πιθανόν λοιπόν, με τον νέο, μεταναστευτικό νόμο, όπως και με τους προηγηθέντες (σε μεγαλύτερο βαθμό) να διευκολυνθεί η δυνατότητα εγκατάστασης σε ελληνικά εδάφη και δη σε ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές της χώρας και των αλλοδαπών εκείνων, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από λιμοκτονούσες χώρες του Βαλκανικού της περίγυρου με αλυτρωτικές διεκδικήσεις και εδαφικές βλέψεις σε βάρος της Ελλάδας. Ιδιαίτερα μάλιστα αυτούς (άνω των 300.00 που ήδη συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά μειονότητας), της όμορης Αλβανίας, της οποίας τα επεκτατικά σχέδια περί «Μεγάλης Αλβανίας» ήδη έχουν εκδηλωθεί απροκάλυπτα και βρίσκονται σε εξέλιξη, και περιλαμβάνουν ολόκληρη την περιοχή της Ηπείρου μαζί με τους Νομούς Φλώρινας και Καστοριάς, θέτουσα ευθέως πλέον θέμα Τσαμουριάς και Τσάμηδων (UCK, UCC, Aπελευθερωτικός Στρατός Τσαμουριάς κ.λ.π.).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κίνδυνος δημιουργίας «θυλάκων» μειονοτήτων, εθνικών ή θρησκευτικών, είναι περισσότερο ορατός παρά ποτέ, με ότι αυτό δυσμενές συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, με την ευρύτερη του όρου έννοια, δηλαδή, την εθνική ταυτότητα, την εθνική συνοχή, τη δημόσια υγεία, την εθνική οικονομία, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας. Και όλα αυτά μάλιστα, σε μια εποχή κατά την οποία η διεθνής συγκυρία είναι δυσμενής (όχι ευνοϊκή) για τα εθνικά μας συμφέροντα και δίκαια. Ευνόητο τέλος είναι ότι ο κίνδυνος μεγιστοποιείται όταν μεταξύ των αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα (συνήθως παρασιτικά ή εγκληματικά), περιλαμβάνονται και αλλοδαποί υπήκοοι των «αρπακτικών» γειτόνων μας, όπου, όπως προαναφέρθηκε, προεξάρχουν η πολυπληθής μάζα των Αλβανών (συγκεκαλυμμένα και Τσάμηδων), των φίλα προς αυτούς Τούρκων και λοιπών μουσουλμάνων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν ελληνική συνείδηση, αλλά σκέπτονται και ανθελληνικά, χωρίς να αποκλείεταικαι ο πρακτορικός τους ρόλος. Ειδικότερα :

v Από πλευράς εθνικής συνοχής είναι σφόδρα πιθανός ο κίνδυνος αλλοίωσης του εθνολογικού και δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας με τη δημιουργία αλβανικής, μουσουλμανικής ή άλλης εθνολογικής ή θρησκευτικής μειονότητας, να γίνουν δημογραφικές μετακινήσεις ή συνενώσεις και πιθανές στρεβλώσεις στη γλώσσα, στα ήθη και τα έθιμα, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της χώρας όσο και στις ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές, με τη δημιουργία «κοινωνικών θυλάκων» που θα αποτελέσουν ερείσματα και προϋποθέσεις υποστηρίξεων αλυτρωτικών διεκδικήσεων από τα όμορα κράτη.

v Από την πλευρά της εθνικής άμυνας, σε ό,τι αφορά κυρίως την Αλβανία αλλά και την Τουρκία, οι συνέπειες, με δεδομένη ήδη την «απειλή», εκτός από μακροπρόθεσμες, δυνατόν να είναι και άμεσες σε περίπτωση εμπλοκής της χώρας σε πόλεμο με τη γειτονική Αλβανία ή Τουρκία. Συγκεκριμένα είναι δυνατή η στρατολόγηση μεταξύ των μεταναστών κατασκόπων, δολιοφθορέων, κάθε είδους πρακτόρων και ένοπλων ομάδων κρούσεων ακόμη και στα μετόπισθεν, οι οποίοι μπορούν να προβούν σε κάθε είδους έκνομες και υπονομευτικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας (κατασκοπεία, «σαμποτάζ», ταραχές, ανταρτοπόλεμο, πολιτικές δολοφονίες, τρομοκρατικές ενέργειες, αίσθημα ανασφάλειας του κοινού, προβλήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας κ.λ.π.). Δεν πρέπει δε, να διαφεύγει της προσοχής μας ότι υπάρχει άφθονος παράνομος οπλισμός στα χέρια όσων λαθρομεταναστών ασχολούνται με εγκληματικές πράξεις, ιδίως των Αλβανών που ρέπουν στο σκληρό έγκλημα, ως και το οργανωμένο έγκλημα. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τον Χένρι Κίσινγκερ, πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος σ΄ ένα βιβλίο του που κυκλοφόρησε το έτος 2001 με τίτλο : «Χρειάζεται η Αμερική εξωτερική πολιτική; Προς μια διπλωματία του 21ου αιώνα», κάνει λόγο για τη δημιουργία Μεγάλης Αλβανίας και προβλέπει εμπλοκή χιλιάδων Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα στην περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος στα Νότια Βαλκάνια.

Αντιμετώπιση - Προτάσεις

Ύστερα από τα όσα μέχρι τούδε αναφέρθηκαν, η προβλεπόμενη από τον άρθρο 3 του νέου μεταναστευτικού νόμου 3386/2005 μόνιμη διϋπουργική επιτροπή για την παρακολούθηση και το συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας θα πρέπει να λάβει έγκαιρα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποτροπής των εθνικών κινδύνων που ελλοχεύουν, εξ αιτίας της νέας μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας. Και βέβαια, καλή είναι η εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει σοβαρώς υπόψιν τις ενυπάρχουσες ιδιαιτερότητες εθνικής φύσεως που επιβάλλουν προσεκτική πολιτική έναντι των μεταναστών, στο θέμα της νομιμοποίησης, απορρόφησης και κοινωνικοποίησης αυτών στους κόλπους της, η οποία θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οργανωμένο, σταδιακά και λελογισμένα και προ παντός όχι αδιακρίτως.

Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι δυνατόν να αντισταθμίζονται με την όποια εισπρακτική πολιτική των κατά καιρούς κυβερνήσεων, υπέρ των ΟΤΑ των δημοσίων ή των χρεωκοπημένων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π) ή με άλλες πολιτικές σκοπιμότητες «έξωθεν» επιβαλλόμενες. Οι ευρωπαίοι εταίροι μας δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανακατατάξεως συνόρων, ούτε διεκδίκησης εδαφών.

Προτάσεις

· Όσοι εκ των εμφανιζόμενων Αλβανών κατά την σε εξέλιξη ευρισκόμενη καταγραφή νομιμοποιήσεώς τους στους δήμους ή τις κοινότητες απανταχού της Ελλάδας δηλώνουν Αλβανός και «Τσάμης» ή «Τσάμης» (μόνο) να καταγράφονται ξεχωριστά αλλά να μην τους χορηγείται άδεια παραμονής.

· Η εγκατεστημένη πολυπληθής συμπαγής μάζα των Αλβανών στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ιδίως Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα κ.λ.π., να διασπαστεί, κατακερματιστεί, διασκορπιστεί, αραιούμενη στο εσωτερικό της χώρας και μακράν της κρίσιμης περιοχής της Ηπείρου και λοιπών παραμεθόριων περιοχών της χώρας, χερσαίων ή θαλάσσιων, κατεπειγόντως και σε πρώτη φάση. Ανάλογα μέτρα να ληφθούν και για Σκοπιανούς, Τούρκους και Βούλγαρους.

· Αποκλειστικά για τους Αλβανούς, σε β΄ φάση, να μην ανανεώνονται οι άδειες παραμονής και εργασίας, μετά τη λήξη της ισχύος τους.

· Εάν αυτό δημιουργήσει διπλωματικά προβλήματα ή άλλα διεθνών σχέσεων στη χώρα, να επιτραπεί η εργασία Αλβανών στη χώρα μόνο ως εποχιακή, κατ΄ εφαρμογή ισχύουσας σχετικά νομικής πρόβλεψης (είναι εξάμηνης διάρκειας και έχει ως προϋπόθεση τη μόνιμη διαμονή του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού στη χώρα προέλευσής του).

· Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στη χώρα για την ανακάλυψη και κατάσχεση του κυκλοφορούντος παράνομου οπλισμού των Αλβανών και των λοιπών αλλοδαπών εν γένει. Επίσης και στα σύνορα.

· Όσον αφορά τη χορήγηση των αδειών παραμονής βραχυπρόθεσμα, με σχετική νομοθετική ρύθμιση να επαναφερθεί το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς χορήγησης αυτών από την Αστυνομία, γιατί συγκεντρώνει τα περισσότερα εχέγγυα αντιμετωπίσεως των προβλημάτων γύρω από τους αλλοδαπούς.

· Να θεσπιστεί μηχανισμός παρακολουθήσεως και ελέγχου των πράξεων, των προξενείων εξωτερικού και των ιδρυόμενων γραφείων ευρέσεως εργασίας για την αποτροπή των «αμαρτημάτων» του παρελθόντος, σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου Αλβανών και λοιπών αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια (παραποιήσεις εγγράφων, πλαστά διαβατήρια, χρηματισμοί υπαλλήλων κ.λ.π.)

Πηγή : elesme.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: